Структура курсу згідно вимог КНЕУ

Uploaded 25.01.17, 22:28

Натисніть посилання СТРУКТУРА КНМЗ.pdf для перегляду файлу.