Переддипломна практика магістрів є завершальним етапом формування у студентів-магістрів професійних компетентностей, навичок, вмінь та здатностей приймати самостійні управлінські рішення в процесі здійснення конкретних господарських операцій шляхом виконання різноманітних обов’язків на робочому місці відповідно до обраної професійної діяльності в умовах функціонування підприємства, фінансово-кредитної установи, організації; розвиток і набуття досвіду роботи з великим обсягом інформації та наукового дослідження за обраною спеціальністю. На практиці відбувається закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання; оволодіння нормативно-правовою базою в професійній сфері, сучасними методами та формами організації обліково-аналітичної, контрольної та податкової роботи у суб’єктів господарювання; збір і аналіз даних для виконання звіту з практики та магістерської дипломної роботи.